Tất cả sản phẩm

 Trà đinh Trà đinh
0₫ Giá: Liên hệ

Trà đinh

Loại: Túi

0₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

-13%
 Mận cơm chua cay 150g Mận cơm chua cay 150g
35,000₫ Giá: Liên hệ 40,000₫

Mận cơm chua cay 150g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ 40,000₫ Loại: Hũ

 Hạt điều rang muối 100g Hạt điều rang muối 100g
59,000₫ Giá: Liên hệ

Hạt điều rang muối 100g

Loại: Hũ

59,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt sen trần 130g Mứt sen trần 130g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt sen trần 130g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt lạc 200g Mứt lạc 200g
32,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt lạc 200g

Loại: Túi

32,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Nho sấy dẻo 130g Nho sấy dẻo 130g
39,000₫ Giá: Liên hệ

Nho sấy dẻo 130g

Loại: Hũ

39,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Set quà Tết đỏ Set quà Tết đỏ
545,000₫ Giá: Liên hệ

Set quà Tết đỏ

Loại: Hộp

545,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Set quà Tết cam Set quà Tết cam
220,000₫ Giá: Liên hệ

Set quà Tết cam

Loại: Hộp

220,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Trà Trường Phúc 200g Trà Trường Phúc 200g
55,000₫ Giá: Liên hệ

Trà Trường Phúc 200g

Loại: Túi

55,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Trà Trường phúc 150g Trà Trường phúc 150g
136,000₫ Giá: Liên hệ

Trà Trường phúc 150g

Loại: Hộp

136,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Bánh nhãn 250g Bánh nhãn 250g
45,000₫ Giá: Liên hệ

Bánh nhãn 250g

Loại: Túi

45,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mứt vỏ quýt 250g Mứt vỏ quýt 250g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt vỏ quýt 250g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt vỏ quýt 80g Mứt vỏ quýt 80g
39,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt vỏ quýt 80g

Loại: Hũ

39,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt gừng 300g Mứt gừng 300g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt gừng 300g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt gừng 120g Mứt gừng 120g
49,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt gừng 120g

Loại: Hũ

49,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt mận dẻo 350g Mứt mận dẻo 350g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt mận dẻo 350g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt lạc 150g Mứt lạc 150g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt lạc 150g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt dừa miếng 300-500g Mứt dừa miếng 300-500g
69,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt dừa miếng 300-500g

Loại: Túi

69,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mứt dừa non 150-500g Mứt dừa non 150-500g
39,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt dừa non 150-500g

Loại: Túi

39,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy
75,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy

Loại: Túi

75,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi