Hoa quả sấy

 Chanh sấy dẻo 250g Chanh sấy dẻo 250g
110,000₫ Giá: Liên hệ

Chanh sấy dẻo 250g

Loại: Hộp

110,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Chanh sấy dẻo 300-500g Chanh sấy dẻo 300-500g
120,000₫ Giá: Liên hệ

Chanh sấy dẻo 300-500g

Loại: Túi

120,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Dứa sấy dẻo 250-500g Dứa sấy dẻo 250-500g
120,000₫ Giá: Liên hệ

Dứa sấy dẻo 250-500g

Loại: Túi

120,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Hạt điều rang muối 100g Hạt điều rang muối 100g
59,000₫ Giá: Liên hệ

Hạt điều rang muối 100g

Loại: Hũ

59,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt điều rang muối 150-500g Hạt điều rang muối 150-500g
268,000₫ Giá: Liên hệ

Hạt điều rang muối 150-500g

Loại: Túi

268,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

-10%
 Hạt điều rang muối 400g Hạt điều rang muối 400g
225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫

Hạt điều rang muối 400g

Loại: Hộp

225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫ Loại: Hộp

 Khế xào gừng 200g Khế xào gừng 200g
50,000₫ Giá: Liên hệ

Khế xào gừng 200g

Loại: Hũ

50,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mận sấy dẻo không hạt 150g Mận sấy dẻo không hạt 150g
69,900₫ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 150g

Loại: Túi

69,900₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g
72,000₫ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 150g - 200g

Loại: Hũ

72,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mận sấy dẻo không hạt 200g Mận sấy dẻo không hạt 200g
95,000₫ Giá: Liên hệ

Mận sấy dẻo không hạt 200g

Loại: Hũ

95,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy
75,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ sấy dẻo không hạt 150g - Túi giấy

Loại: Túi

75,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Mơ sấy dẻo không hạt 150g-200g - Hũ thuỷ tinh Mơ sấy dẻo không hạt 150g-200g - Hũ thuỷ tinh
78,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ sấy dẻo không hạt 150g-200g - Hũ thuỷ tinh

Loại: Hũ

78,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Nho sấy dẻo 130g Nho sấy dẻo 130g
39,000₫ Giá: Liên hệ

Nho sấy dẻo 130g

Loại: Hũ

39,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Ổi chua cay 200g Ổi chua cay 200g
81,000₫ Giá: Liên hệ

Ổi chua cay 200g

Loại: Hộp

81,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Quất hông bì mật ong 200g Quất hông bì mật ong 200g
60,000₫ Giá: Liên hệ

Quất hông bì mật ong 200g

Loại: Hũ

60,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Xoài sấy dẻo 180-500g Xoài sấy dẻo 180-500g
78,000₫ Giá: Liên hệ

Xoài sấy dẻo 180-500g

Loại: Túi

78,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Xoài sấy dẻo 250g Xoài sấy dẻo 250g
120,000₫ Giá: Liên hệ

Xoài sấy dẻo 250g

Loại: Hộp

120,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp