Hộp đựng bằng nhựa

 Chanh sấy dẻo 250g Chanh sấy dẻo 250g
110,000₫ Giá: Liên hệ

Chanh sấy dẻo 250g

Loại: Hộp

110,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

-10%
 Hạt điều rang muối 400g Hạt điều rang muối 400g
225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫

Hạt điều rang muối 400g

Loại: Hộp

225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫ Loại: Hộp

 Mận cơm chua cay 200-500g Mận cơm chua cay 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm chua cay 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận cơm chua cay 500g Mận cơm chua cay 500g
86,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm chua cay 500g

Loại: Hộp

86,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận cơm xào gừng 200g Mận cơm xào gừng 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm xào gừng 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận cơm xào gừng 500g Mận cơm xào gừng 500g
86,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm xào gừng 500g

Loại: Hộp

86,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận dẻo cay 200g Mận dẻo cay 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận dẻo cay 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận dẻo cay 500g Mận dẻo cay 500g
86,000₫ Giá: Liên hệ

Mận dẻo cay 500g

Loại: Hộp

86,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận hậu ngũ vị 200g Mận hậu ngũ vị 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận hậu ngũ vị 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận xào gừng 200-500g Mận xào gừng 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận xào gừng 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mơ dẻo 200-500g Mơ dẻo 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ dẻo 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mơ dẻo ngũ vị 200-500g Mơ dẻo ngũ vị 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ dẻo ngũ vị 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mơ xào gừng 200-500g Mơ xào gừng 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ xào gừng 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt gừng 300g Mứt gừng 300g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt gừng 300g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt mận dẻo 350g Mứt mận dẻo 350g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt mận dẻo 350g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt vỏ quýt 250g Mứt vỏ quýt 250g
99,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt vỏ quýt 250g

Loại: Hộp

99,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Ô mai chanh muối 250g Ô mai chanh muối 250g
78,000₫ Giá: Liên hệ

Ô mai chanh muối 250g

Loại: Hộp

78,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Ổi chua cay 200g Ổi chua cay 200g
81,000₫ Giá: Liên hệ

Ổi chua cay 200g

Loại: Hộp

81,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Sấu bao tử 200-500g Sấu bao tử 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Sấu bao tử 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Set quà Tết cam Set quà Tết cam
220,000₫ Giá: Liên hệ

Set quà Tết cam

Loại: Hộp

220,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp