Ô mai sấu

 Sấu bao tử 150g  Sấu bao tử 150g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Sấu bao tử 150g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Sấu bao tử 200-500g  Sấu bao tử 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Sấu bao tử 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp