Sản phẩm khuyến mại

 Hạt điều rang muối 150-500g Hạt điều rang muối 150-500g
268,000₫ Giá: Liên hệ

Hạt điều rang muối 150-500g

Loại: Túi

268,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

-10%
 Hạt điều rang muối 400g Hạt điều rang muối 400g
225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫

Hạt điều rang muối 400g

Loại: Hộp

225,000₫ Giá: Liên hệ 250,000₫ Loại: Hộp

 Mận cơm chua cay 200-500g Mận cơm chua cay 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm chua cay 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận cơm chua cay 500g Mận cơm chua cay 500g
86,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm chua cay 500g

Loại: Hộp

86,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận cơm xào gừng 200g Mận cơm xào gừng 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận cơm xào gừng 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận dẻo cay 200g Mận dẻo cay 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận dẻo cay 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận hậu ngũ vị 200g Mận hậu ngũ vị 200g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mận hậu ngũ vị 200g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mận hậu ngũ vị 500g Mận hậu ngũ vị 500g
86,000₫ Giá: Liên hệ

Mận hậu ngũ vị 500g

Loại: Hũ

86,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mơ dẻo 200-500g Mơ dẻo 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ dẻo 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mơ dẻo ngũ vị 150g Mơ dẻo ngũ vị 150g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ dẻo ngũ vị 150g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mơ dẻo ngũ vị 200-500g Mơ dẻo ngũ vị 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ dẻo ngũ vị 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mơ xào gừng 200-500g Mơ xào gừng 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mơ xào gừng 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Mứt sen trần 130g Mứt sen trần 130g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt sen trần 130g

Loại: Hũ

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Mứt vỏ bưởi 120-350g Mứt vỏ bưởi 120-350g
49,000₫ Giá: Liên hệ

Mứt vỏ bưởi 120-350g

Loại: Túi

49,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Nho sấy dẻo 130g Nho sấy dẻo 130g
39,000₫ Giá: Liên hệ

Nho sấy dẻo 130g

Loại: Hũ

39,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Sấu bao tử 200-500g Sấu bao tử 200-500g
35,000₫ Giá: Liên hệ

Sấu bao tử 200-500g

Loại: Hộp

35,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Xoài sấy dẻo 180-500g Xoài sấy dẻo 180-500g
78,000₫ Giá: Liên hệ

Xoài sấy dẻo 180-500g

Loại: Túi

78,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Xoài sấy dẻo 250g Xoài sấy dẻo 250g
120,000₫ Giá: Liên hệ

Xoài sấy dẻo 250g

Loại: Hộp

120,000₫ Giá: Liên hệ Loại: Hộp