Mận sấy dẻo thanh ngọt, thơm tự nhiên, món ăn ngon giới trẻ