Ô mai mơ Trường Hảo gồm nhiều hương vị khác nhau. ngọt ngào