Ô mai sấu thơm ngon tuyệt đỉnh, món ăn truyền thống dân tộc