Trà xanh hương vị đậm đà, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc